Hyr hos Clas -web- och cookiepolicy

Inledning

Välkommen till vår webbplats hyrhosclasohlson.se (”Webbplatsen”). Vi arbetar för att ständigt skydda din integritet när du besöker Webbplatsen. Läs igenom denna integritets- och cookiepolicy (”Policyn”) för att förstå hur vi använder och skyddar de personuppgifter som du lämnar till oss, så att du kan fatta välgrundade beslut när du använder vår Webbplats och de tjänster som vi tillhandahåller genom den.

För mer information om hur vi behandlar personuppgifter i samband med uthyrning av någon av våra produkter, se vår integritetspolicy på vår Webbplats, klicka här.

Cookies

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som en webbplats lagrar på din dator. En cookie innehåller normalt namnet på webbplatsen från vilken cookien kommer ifrån, cookiens ”livslängd” (dvs. hur länge den kommer att finnas kvar på din enhet) och ett värde, vilket vanligen är en slumpmässigt genererad siffra.

Cookies används för att göra webbplatser effektivare, men också för att skicka information till den som äger webbplatsen. Cookies gör det också möjligt att särskilja olika användare och ge varje användare en personligare och mer positiv upplevelse av besöket på webbplatsen.

Cookies kan inte skada din dator. De innehåller ingen konfidentiell information såsom din e-postadress eller dina kortuppgifter.

Varför samlar man in personuppgifter med hjälp av cookies?

Beroende på vilket samtycke du har givit för cookies och spårare och vilka personuppgifter som du lämnar, så kan vi använda dina uppgifter för att:

  • Göra det enklare för dig att använda vår Webbplats.
  • Registrera vilka delar av Webbplatsen som du har besökt och hur långt ditt besök är samt vilka produkter du har tittat på och vilka produkter du har valt att hyra, i syfte att utvärdera och utveckla vårt sortiment och erbjudande på Webbplatsen.
  • Analysera köppreferenser (kund och produktanalys).
  • Utvärdera, utveckla och förbättra vår Webbplats, om t.ex. cookies visar att det är svårt att hitta på Webbplatsen.
  • Göra det möjligt för dig att få information om lagda beställningar under ”Hantera bokning” på Webbplatsen.
  • Spara innehåll i ”Min lista” när du valt att lägga till en produkt till listan.
  • Förse dig och andra kunder med relevant information när ni besöker Webbplatsen.

Vilken rättslig grund finns för att samla in personuppgifter med hjälp av cookies?

När du går in på Webbplatsen blir du ombedd att ge ditt samtycke till att cookies används genom att klicka på ”Jag godkänner” i dialogrutan som öppnas. Genom att göra det samtycker du till att dina personuppgifter samlas in, används och överförs i enlighet med denna policy.

För att återkalla ditt samtycke, eller om du vill få ett meddelande varje gång en cookie ska användas, kan du gå till inställningarna i din webbläsare för att förhindra att vi lagrar cookies på din dator. Information om hur du gör detta finns i hjälpavsnittet i din webbläsare som du hittar via menyfältet. Om du väljer att inte godkänna cookies kan ditt besök på Webbplatsen försämras avsevärt och flera viktiga funktioner på Webbplatsen kommer inte att fungera.

Vilka typer av cookies använder vi?

Det finns en typ av cookie på Webbplatsen:

  • Förstapartscookies, dvs. cookies som vår webbplats använder för att ge dig en bra användarupplevelse. Till exempel för att spara valda produkter i ”Min lista”.

I tabellen nedan anges vilka cookies som används på vår Webbplats, syftet med respektive cookie och huruvida information kommer från eller kommer att överföras till tredje part. I tabellen finns även information om cookien är en beständig cookie eller en sessionscookie. Dessutom anges livslängden för respektive cookie som kommer att lagras på din enhet.

Förstapartscookies

Överför vi cookies/personuppgifter till tredje part?

Vi använder oss inte av tredjepartscookies på Webbplatsen. Informationen som våra analyscookies (förstapartscookies) samlar in (d.v.s. vilka delar av Webbplatsen som besöks, hur långa besöken är samt vilka produkter som tittats på och vilka produkter som valts att hyra) delas med vår samarbetspartner Microsoft Azure för att utföra analys. Vi använder den analyserade informationen för att förbättra vår Webbplats och utveckla vårt sortiment till våra kunder och besökare.

Mer information om dataskydd

Vem är personuppgiftsansvarig?

Clas Ohlson AB, org.nr 556035-8672, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in och behandlar i enlighet med denna Policy.

Hur lagrar och skyddar vi de uppgifter som vi samlar in?

Dina personuppgifter lagras på våra databaser som skyddas genom fysiska, tekniska och processrelaterade åtgärder. Våra informationssystem skyddas av brandväggar för att förhindra att andra nätverk som är anslutna till internet kan komma åt dem. Endast de medarbetare som behöver få tillgång till informationen för att kunna utföra en specifik arbetsuppgift beviljas tillgång till personuppgifter. Våra medarbetare informeras löpande om våra säkerhets- och dataskyddspolicyer.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter ska generellt inte lagras längre än vad som är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de samlas in eller behandlas. För hyra som gjorts av ej registrerade kunder lagrar vi uppgifter i 90 dagar efter att vårt uppdrag är slutfört och för registrerade kunder lagrar vi uppgifter i 24 månader efter den senaste aktiviteten. Clas Ohlson kommer således endast att lagra och behandla dina personuppgifter när vi anser det vara nödvändigt för att fullgöra våra skyldigheter som beskrivs i denna Policy. Du kan dessutom begära att dina personuppgifter raderas (”rätten att bli bortglömd”) genom att kontakta oss (se kontaktuppgifter längre ner).

Överför vi dina personuppgifter till tredje part?

Utöver informationen i avsnitten som handlar specifikt om överföring av personuppgifter till tredje part ovan, så kommer vi att överlämna dina personuppgifter till:

  • Polisen, när så krävs enligt lag, vid utredning av ett allvarligt brott.
  • IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för underhåll och utveckling av våra IT-system (för närvarande Microsoft). Några av IT-konsulterna är baserade utanför EU (t.ex. i Indien eller USA), vars lagar och förordningar inte säkerställer ett adekvat dataskydd enligt EU-kommissionen. I dessa fall görs alltid föregående en särskild undersökning för att säkerställa att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda och att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom ingående av EU-kommissionens standardavtalsklausuler med sådana IT-konsulter.. En kopia över tillämpliga standardavtalsklausuler finns på följande länk: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

I de fall vi överför dina personuppgifter till tredje part som behandlar personuppgifterna för vår räkning kommer vi att teckna avtal med personuppgiftsbiträden som innehåller strikta instruktioner avseende behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Som registrerad har du följande rättigheter med avseende på vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära ut en kopia av alla personuppgifter som vi sparar om dig och rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att flytta över dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (”dataportabilitet”).

Du har också rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas och kan kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om behandlingen av de personuppgifter som du vill begränsa eller radera är nödvändig för att uppfylla dessa villkor kan användningen av webbplatsen påverkas väsentligt till följd av begränsningen eller raderingen. För att begära tillgång till eller rättelse av personuppgifter som vi behandlar om dig eller för att utnyttja en annan rättighet, kontakta vår kundtjänst (se kontaktuppgifter nedan).

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Denna policy kan komma att ändras. Eventuella ändringar kommer att meddelas via Webbplatsen. Använd kontaktuppgifterna nedan för att kontakta oss om du har frågor angående denna policy, vår användning av cookies eller om personuppgifter generellt.

E-post: kundservice@clasohlson.se
Adress: Clas Ohlson AB, 793 85, Insjön
Telefon: 0247-445 00
Dataskyddsombud: privacy@clasohlson.se