Clas Ohlson AB – Behandling av personuppgifter vid hyra av produkt

Allmänt

I detta avsnitt får du information om hur vi kommer att behandla dina personuppgifter när du hyr en produkt hos oss.
För dig som är medlem i Club Clas eller Clas Office finner du mer information om behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för ditt medlemskap på Behandling av personuppgifter Club Clas och Behandling av personuppgifter Clas Office.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Clas Ohlson Oy (org.nr 1765891-7) och Clas Ohlson AB (publ) (svenska org.nr 556035-8672), är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter vid hyra av produkt hos oss samt relaterad kontakt med kundtjänst.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?

Vid bokning av hyra av produkt samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss vid bokningen vilket är ditt namn, din adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer samt uppgifter om bokad produkt och bokningstidpunkt. Personnummer använder vi för att säkerställa din identitet och ålder när du hämtar och återlämnar hyresobjekt i vår butik. Om du är medlem i någon av våra lojalitetsprogram eller är en registrerad online-kund kan vi även behandla kompletterande uppgifter såsom kopior av kvitton och garantier såsom framgår av villkoren för respektive lojalitetsprogram. Vid kontakt vid kundtjänst relaterade till din bokning samlar vi in och behandlar de uppgifter som du lämnar om ditt ärende.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Clas Ohlson behandlar dina personuppgifter, i syfte att hantera din bokning av hyra av produkt och kundtjänstärenden och för följande ändamål:

1. För att administrera din bokning, hämtning och återlämning av hyresobjekt samt betalning av hyra av produkt;

2. För att skicka orderbekräftelse och andra meddelanden om din bokning till dig;

3. För fakturering i samband med hyra av produkt;

4. För att utreda klagomål- och supportärenden relaterade till hyra av produkt;

5. För övrig kommunikation med dig som kund där vi besvarar förfrågningar som kommer in till vår kundtjänst eller i andra digitala kanaler (inklusive sociala medier); samt

6. För att efter genomförd hyra av produkt kunna skicka mail för begäran om återkoppling av hyra av produkt hos oss.

För mer information om vår behandling av dina personuppgifter vid andra behandlingar än av hyra av produkt, t.ex. inom ramen för våra kundklubbar, vänligen se vår Privacy Statement.

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

Vad gäller punkterna 1-4 under ”Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?” ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att vi ska kunna fullgöra det avtal du ingår med Clas Ohlson i samband med bokning av hyra av produkt. Om du inte lämnar relevanta personuppgifter till oss har vi tyvärr ingen möjlighet att hyra ut produkt till dig.

För punkt 5-6 under ”Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?” ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer att vara fördelaktig för dig.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Är du inte registrerad online-kund, medlem i Club Clas eller Clas Office tas uppgifterna bort senast 90 dagar efter att vårt uppdrag är slutfört, om inte lagkrav (t.ex. bokföringslagen avseende köpebevis/faktura) kräver att dina uppgifter sparas längre.

Är du registrerad online-kund, medlem i Club Clas eller Clas Office kan vi komma att spara dina lämnade personuppgifter i syfte att snabbare kunna hjälpa dig vid framtida kontakter med oss. Det innebär bland annat att du som kund kan få hjälp med att hålla reda på kvitton och med dem tillhörande villkor och garantier samt tidigare reklamationer och reparationer. Allt i syfte att kunna återkoppla och ge så relevanta svar som möjligt på dina frågor. Informationen kan komma att sparas så länge du förblir medlem eller registrerad online-kund. För mer information, se villkoren för respektive lojalitetsprogram.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig.

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Vid utredning om brott kan vi komma att dela dina personuppgifter inklusive uthyrningshistorik med polisen.

Betalar du med kontokort sparas inga uppgifter om dig eller kortnumret i våra system. Transaktionen sker mellan dig och din kontokortsleverantör via vår tjänsteleverantör.

Efter att du har genomfört hyra av produkt kan vi komma att dela dina personuppgifter med vår samarbetspartner för att utföra begäran om återkoppling av hyrd produkt (recension).

Frågor?

Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du läsa mer i vårt Privacy Statement, kontakta vår kundtjänst i butik eller via brev till:

Clas Ohlson Oy
Adress: Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki
Telefon: 0800-411 171
E-post: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

Clas Ohlson AB
Adress: 793 85, Insjön, Sverige
Telefon. +46 247 445 00
E-post: kundservice@clasohlson.se

Du har även möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud direkt genom att maila privacy@clasohlson.se.