Clas Ohlson AB – Tuotteiden vuokrausta koskevat yleiset ehdot

1. Soveltamisala

Nämä yleiset vuokraehdot koskevat kaikkia asiakkaan tekemiä vuokrasopimuksia Clas Ohlson Oy:n kanssa. Asiakas on jäljempänä ”Vuokraaja” tai ”sinä”, ja Clas Ohlson on jäljempänä ”Clas Ohlson” tai ”me”.

2. Henkilötietojen käsittely

Tuotteiden vuokraaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Tällöin me toimimme rekisterinpitäjänä ja käsittelemme henkilötietojasi, jotta sinä Vuokraajana voit vuokrata meiltä tuotteita. Lisätietoja siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi tuotteiden vuokrauksen yhteydessä, on tietosuojaselosteessa. Voit myös lähettää sähköpostia suoraan konsernin tietosuojavastaavalle osoitteeseen privacy@clasohlson.se.

3. Tuotteen varaaminen

3.1 Sinun on oltava vähintään 18-vuotias, jotta voit vuokrata tuotteen Clas Ohlsonilta.

3.2 Kun olet varannut tuotteen vuokrauksen Clas Ohlsonin verkkosivulla, saat automaattisen varausvahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Jos varauksessasi on virhe tai jos haluat muuttaa varaustasi, soita asiakaspalveluumme numeroon 020 111 2222 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@clasohlson.fi

3.3 Huomaa, että tarvikkeet, kuten porat, sahanterät ja hiomapaperit, eivät sisälly vuokratuotteeseen. Voit kuitenkin ostaa tarvikkeet erikseen.

4. Tuotteen noutaminen ja maksaminen

4.1 Voit noutaa vuokratuotteen siitä myymälästä, jonka olet valinnut varauksessasi. Vuokratuote on noudettavissa valitsemanasi päivänä kyseisen myymälän aukioloaikana. Vuokratuote maksetaan noudon yhteydessä.

4.2 Noutaessasi tuotteen sinun on näytettävä varausvahvistus ja todistettava henkilöllisyytesi. Pyydämme sinua todistamaan henkilöllisyytesi voidaksemme varmistua siitä, että olet täysi-ikäinen ja että olet sama henkilö, joka on varannut vuokratuotteen.

4.3 Jos Vuokraaja ei näytä henkilöllisyystodistusta, joka osoittaa, että Vuokraaja on täysi-ikäinen, tai jos Vuokraaja ei näytä varausvahvistusta, joka osoittaa, että Vuokraaja on sama henkilö, joka on varannut vuokratuotteen verkkosivun kautta, Clas Ohlsonilla on oikeus kieltäytyä luovuttamasta vuokratuotetta ja oikeus irtisanoa sopimus ilman, että siitä aiheutuu Clas Ohlsonille kustannuksia.

4.4 Vuokra maksetaan siinä myymälässä, jonka Vuokraaja on valinnut varauksen yhteydessä. Maksu suoritetaan käteisenä tai kortilla. Vuokraa aletaan periä varausvahvistuksessa ilmoitetusta vuokratuotteen noutopäivästä lukien. Vuokra sisältää arvonlisäveron.

4.5 Jos vuokratuotetta ei noudeta varauksessa ilmoitettuna ajankohtana ja varauksessa ilmoitetusta paikasta, sopimus raukeaa ilman, että kummallekaan osapuolelle syntyy korvausvelvollisuutta.

5. Vakuusmaksu

Jos olet varausvahvistuksen mukaan varannut 3 tai useampia vuokratuotteita samaksi ajankohdaksi, Clas Ohlson perii 200 euron vakuusmaksun, joka sinun tulee maksaa vuokratuotteiden vuokraushinnan lisäksi niitä noutaessasi. Kun palautat vuokratuotteet ja olet toiminut tämän sopimuksen mukaisesti, vakuusmaksu maksetaan takaisin samalla maksutavalla, jolla sen maksoit. Clas Ohlsonilla on oikeus purkaa sopimus ilman kustannuksia, jos et maksa vakuusmaksua noudon yhteydessä.

Clas Ohlson saa käyttää vakuusmaksun tämän sopimuksen mukaisena korvauksena, jos et palauta yhtä tai useampaa vuokratuotetta sopimuksen mukaisesti.

6. Peruuttamisoikeus

6.1 Clas Ohlson noudattaa kuluttajansuojalain peruuttamisoikeutta koskevia säännöksiä. Vuokraajalla on kuluttajansuojalain mukaan oikeus peruuttaa sopimus syytä ilmoittamatta viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun sopimus on tehty muualla kuin Clas Ohlsonin myymälässä, kuten internetissä. Peruuttamisaika päättyy lain mukaan 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä. Jotta Vuokraaja ehtii käyttää peruuttamisoikeuttaan ajoissa, Vuokraajan tarvitsee vain ilmoittaa harkitsevansa peruuttamisoikeuden käyttämistä ennen peruuttamisajan umpeutumista. Vuokraaja voi halutessaan ilmoittaa peruuttamisoikeuden käyttämisestä lomakkeella, joka on saatavissa täällä:. Lisätietoja saa myös Clas Ohlsonin asiakaspalvelusta.

6.2. Jos Vuokraaja käyttää peruuttamisoikeuttaan vuokratuotteen noutamisen jälkeen, Vuokraajan on viipymättä palautettava vuokratuote. Vuokraajalta voidaan tällöin vaatia kohtuullista korvausta siltä ajalta, jolloin vuokratuote oli Vuokraajan hallussa.

7. Virheilmoitus

7.1 Ennen vuokratuotteen käyttämistä Vuokraajan on tarkastettava vuokratuote huolellisesti.

7.2 Jos Vuokraaja katsoo, että vuokratuote on virheellinen, Vuokraajan on reklamoitava virheestä kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun Vuokraaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita virhe. Reklamaatio on osoitettava sille Clas Ohlsonin myymälälle, josta vuokratuote noudettiin. Reklamaation voi tehdä myös soittamalla Clas Ohlsonin asiakaspalveluun numeroon 020 111 2222 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@clasohlson.fi.

7.3 Jos vuokratuote on virheellinen, Clas Ohlson joko vaihtaa tai korjaa vuokratuotteen veloituksetta tai maksaa vuokran takaisin kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun Vuokraaja on palauttanut vuokratuotteen ja tehnyt reklamaation, jossa virhe on yksilöity. Clas Ohlson ei vastaa vuokratuotteessa olevista vahingoista eikä seurannaisvahingoista, jotka johtuvat siitä, miten Vuokraaja käsittelee vuokratuotetta. Clas Ohlson ei myöskään vastaa, jos Vuokraaja rikkoo näitä ehtoja. Tutustu huolella Vuokraajan ja Clas Ohlsonin vastuisiin kohdissa Käyttö, Palautus ja Vastuu.

8. Vuokrakausi

8.1 Vuokrakausi alkaa sinä päivänä, jolloin vuokratuote noudetaan, ja päättyy sinä päivänä, jolloin vuokratuote palautetaan.

8.2 Clas Ohlsonilla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin sekä ottaa vuokratuote takaisin, jos Vuokraaja laiminlyö näiden ehtojen mukaisia velvoitteitaan muulla kuin Clas Ohlsonin kannalta merkitykseltään vähäisellä tavalla.

8.3 Ellei Clas Ohlson ole olennaisesti laiminlyönyt näiden ehtojen mukaisia velvoitteitaan, Vuokraaja voi irtisanoa sopimuksen vain, jos vuokratuote on palautettu Clas Ohlsonille ja sopimuksen mukainen vuokra (sekä palautuksen yhteydessä maksettavat mahdolliset lisäkulut, jotka johtuvat viivästyksestä, vahingosta tai katoamisesta) on suoritettu.

9. Käyttö

9.1 Vuokraaja ymmärtää, että vuokratuotteen omistaa Clas Ohlson. Vuokratuotetta ei saa käsitellä näiden ehtojen vastaisesti tai tavalla, joka voi vaikuttaa Clas Ohlsonin oikeuteen omistaa vuokratuote

9.2 Vuokraaja ei saa tehdä vuokratuotteeseen, ohjekirjoihin tai muihin vastaaviin kohteisiin mitään merkintöjä tai muulla tavalla muuttaa niitä. Vuokraaja ei saa korjata vuokratuotetta ilman Clas Ohlsonin suostumusta.

9.3 Vain Vuokraaja saa käyttää vuokratuotetta. Vuokraaja ei saa ilman Clas Ohlsonin suostumusta luovuttaa vuokrasopimusta tai vuokrata vuokratuotetta eteenpäin tai muuten jättää vuokratuotetta muiden henkilöiden saataville

9.4 Vuokratuotetta saa käyttää vain sellaisissa töissä ja sellaisiin tarkoituksiin, joihin tuote on tarkoitettu (ks. valmistajan tuotekuvaus ja käyttöohje sekä Clas Ohlsonin mahdolliset ohjeet

9.5 Vuokraajan on pidettävä vuokratuotteesta hyvää huolta vuokrakauden aikana. Vuokraaja vastaa siitä, jos vuokratuote katoaa tai vahingoittuu vuokrakauden aikana

9.6 Vuokratuotetta ei saa viedä sen maan rajojen ulkopuolelle, jossa tuote on vuokrattu.

10. Palautus

10.1 Vuokratuote on palautettava varauksessa sovittuna palautuspäivänä siihen Clas Ohlsonin myymälään, josta Vuokraaja on noutanut vuokratuotteen, kyseisen myymälän aukioloaikoina.

10.2 Viivästyneestä vuokratuotteen palautuksesta peritään kyseiseen vuokratuotteeseen sovellettava päivävuokra jokaiselta viivästyneeltä päivältä. Maksu veloitetaan palautuksen yhteydessä. Jos palautus viivästyy yli kymmenen (10) päivää, Vuokraajan katsotaan ostaneen vuokratuotteen tavanomaiseen myyntihintaan. Vuokratuotteen myyntihinta laskutetaan Vuokraajalta. Viivästysmaksu ei voi koskaan olla suurempi kuin Vuokratuotteen tavanomainen myyntihinta.

10.3 Tuote palautetaan huolellisesti puhdistettuna ja hyvässä kunnossa tavanomainen kuluminen huomioon ottaen. Jos vuokratuotetta ei ole puhdistettu tai jos vuokratuotetta ei palauteta hyvässä kunnossa, Vuokraajalta voidaan veloittaa joko tarvittavat puhdistus- ja korjauskustannukset tai vuokratuotteen myyntihinta, jos se on puhdistus- ja korjauskustannuksia pienempi.

10.4 Vuokratuote on palautettava täydellisenä. Mahdollisesti puuttuvat osat veloitetaan Vuokraajalta uuden osan hinnan mukaisesti.

11. Vastuu

11.1 Clas Ohlson on vakuuttanut vuokratuotteen. Clas Ohlson vastaa tavanomaisesta käytöstä ja kulumisesta aiheutuvista kuluista.

11.2 Vuokraaja vastaa vuokratuotteen katoamisesta sekä vuokratuotteen vahingoittumisesta silloin, kun kyseessä ei ole tavanomainen kuluminen. Vahingosta on ilmoitettava Clas Ohlsonille. Vuokraajan on ryhdyttävä kohtuullisiksi katsottaviin toimiin mahdollisen vahingon rajoittamiseksi. Jos vuokratuote varastetaan, Vuokraajan on ilmoitettava varkaus poliisille.

11.3 Clas Ohlson ei voi valvoa sitä, miten ja missä olosuhteissa Vuokraaja käyttää vuokratuotetta. Tämän vuoksi Clas Ohlson ei vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat Vuokraajalle, ulkopuolisille henkilöille tai esineille Vuokraajan käyttäessä vuokratuotetta. Sen sijaan Clas Ohlson vastaa esine- ja henkilövahingoista, jotka johtuvat suoraan vuokratuotteen virheestä ja jotka eivät johdu siitä, miten Vuokraaja on käsitellyt vuokratuotetta.

11.4 Clas Ohlson ei vastaa virheistä, jotka ovat aiheutuneet siitä, miten Vuokraaja on käsitellyt vuokratuotetta. Clas Ohlson ei myöskään vastaa sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista.

11.5 Clas Ohlson ei vastaa Vuokraajan antamista virheellisistä tiedoista eikä Vuokraajan tekemistä virheellisistä valinnoista varaamisen yhteydessä.

11.6 Clas Ohlson vastaa ainoastaan välittömistä vahingoista, jotka johtuvat Clas Ohlsonin huolimattomuudesta. Clas Ohlson ei vastaa välillisistä vahingoista, kuten tulonmenetyksestä. Tämä vastuunrajoitus ei koske vastuita, joita ei pakottavan lain nojalla voi rajoittaa.

12. Ylivoimainen este

Työnseisaus, kauppasaarto tai muu Clas Ohlsonin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva tapahtuma, kuten sota, mellakka, tulipalo, räjähdys tai sen uhka, poikkeukselliset sääolosuhteet sekä viranomaistoimet, joiden johdosta Clas Ohlson ei pysty suorittamaan näiden ehtojen mukaisia velvoitteitaan tai pystyy suorittamaan ne ainoastaan epätavallisen korkeilla kustannuksilla, vapauttavat Clas Ohlsonin velvollisuudesta suorittaa kyseiset velvoitteensa siltä ajalta, jolloin olosuhteet vallitsevat.

13. Hinnantarkistus ja virheelliset tiedot

Clas Ohlson ei vastaa verkkosivustollaan ja muussa viestinnässään hintojen ja muiden tietojen yhteydessä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, jotka kuluttajan voidaan kohtuullisesti olettaa ymmärtävän virheellisiksi. Clas Ohlson pidättää oikeuden korjata ja päivittää verkkosivustollaan ja muussa viestinnässään olevat tiedot.

14. Erimielisyydet

Kuluttajalla on oikeus saattaa erimielisyys tuomioistuinkäsittelyn sijaan kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (ks. kuluttajariita.fi). Clas Ohlson Oy osallistuu mahdollisten erimielisyyksien selvittämiseen ja noudattaa kuluttajariitalautakunnan ratkaisuja.

15. Yritystiedot

Virallinen nimi: Clas Ohlson Oyosoite: Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
y-tunnus: 1765891-7
puhelin: 020 111 2222
Puhelujen hinnat numeroon 020 111 2222:- 8,35 snt/puhelu + 3,2 snt/minuutti (lankapuhelimesta)/ 19,2 snt/minuutti (matkapuhelimesta)